нова бонус система за заплащането

Уважаеми клиенти,

Към всяка предплатена от Вас сума над 100 лв., ОЗИ ще прибави бонус както следва:

          100 лв. + 10 лв. = 110 лв.

          200 лв. + 30 лв. = 230 лв.

          300 лв. + 60 лв. = 360 лв.

          400 лв. + 100 лв. = 500 лв.